Begroting 2021

Welkom

Weerbare begroting
Op 13 oktober is de begroting voor 2021 door het college vastgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Door de coronacrisis zijn er veel financiële onzekerheden. Het college is daarom terughoudend geweest in het initiëren van nieuwe plannen en heeft ervoor gekozen om vooral in te zetten op het continueren van lopende projecten. Hierdoor is het gelukt om een begroting te presenteren met een klein overschot. De gezonde reservepositie zorgt ervoor dat er ruimte is om financiële tegenvallers door de coronacrisis in 2021 op te vangen.

Wethouder van Financiën, Dick van Zanten: “Door de enorme impact van de coronacrisis heeft de gemeente de agenda in 2020 flink moeten bijstellen. Dit heeft consequenties voor de begroting, omdat de planning deels doorschuift naar 2021. In een tijd waarin veel gemeenten het moeilijk hebben om een sluitende begroting te presenteren, is ons dat gelukt. Daar ben ik enorm trots op. De ingezette weg om de ambities uit het Gorcums Akkoord te realiseren, proberen we zoveel mogelijk voort te zetten. Gorinchem moet vooruit, maar uiteraard met een scherp oog voor de financiële situatie van de gemeente. We investeren in belangrijke thema’s als duurzaamheid, mobiliteit, sociaal domein en onderwijs, maar zetten tegelijk de weg in om de schuldpositie van de gemeente af te bouwen.”

Investeren in de stad
In de begroting van 2021 wordt onder andere geld vrijgemaakt voor uitbreiding van parkeergarage Kweeklust, de herinrichting van de Banneweg fase 2 en een onderzoek naar verbeteringen van fietsroutes in Gorinchem. Er wordt gewerkt aan beleid en concrete projecten voor een energie neutrale, klimaatbestendige en natuurvriendelijke stad. Op het gebied van stedelijke ontwikkeling worden voorbereidingen getroffen voor de Vleugels van de Stad, waaronder de Lingeoevers en de Arkelsedijk. Daarnaast wordt hard gewerkt aan een impuls voor het onderwijs. Er wordt een nieuwe sporthal bij het Fortes Lyceum gebouwd en de vervangende nieuwbouw van het Gilde Vakcollege Techniek wordt voorbereid. Dit laatste is een belangrijk onderdeel van de Regionale Beroepen- en Innovatiecampus. In 2021 worden de plannen voor de beroepencampus verder uitgewerkt.

Wat betekent dit voor de inwoners?
In totaal geeft Gorinchem volgend jaar 141 miljoen euro uit. Dit geld ontvangt de gemeente voor een deel van het rijk en voor een deel via de lokale heffingen, zoals de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Ondanks de coronacrisis worden de gemeentelijke belastingen niet extra verhoogd.

Wij staan open voor reacties op deze digitale begroting. Deze kunt u mailen naar gemeente@gorinchem.nl.

Geen beschrijving aanwezig

Met vriendelijke groeten,
Dick van Zanten
Wethouder Financiën