Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen (ook wel weerstandsratio) is de deling van de beschikbare weerstandscapaciteit door de benodigde weerstandscapaciteit.

Weerstandsvermogen

Ruim voldoende

Jaarstukken 2019

Begroting 2021

Weerstandsvermogen

1,4 < x < 2,0

1,95

1,21

Voor de begroting 2021 is het weerstandsvermogen 1,21. Hiermee komt de ratio niet uit binnen de door de raad vastgestelde bandbreedte van 1,4 en 2,0 (ruim voldoende). Volgens het beleidskader is deze nu "voldoende". De enorme toename van de risico's als gevolg van de coronacrisis maken dat daar niet zomaar aanvullend weerstandsvermogen voor gevonden kan worden. Hierbij wordt opgemerkt dat de aanpassing van het meerjarenperspectief van Perspectiefnota-II, nog niet is meegenomen. In de inleiding van de begroting is hier nader op ingegaan.