Investeringsoverzicht

Hieronder ziet u het totaaloverzicht van alle investeringsbudgetten en een totaaloverzicht van de kapitaallasten die in de begroting 2021-2024 zijn opgenomen.

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Openbare verlichting

159

158

158

159

Vervangen straatmeubilair

92

92

92

91

Vervangen verkeersborden

40

40

41

41

Voorzieningengebouw Kriekenmarkt

100

115

Mobiliteit 2021

1.360

Mobiliteit 2022

5.490

5.515

Mobiliteit 2023

7.130

7.130

Mobiliteit 2024

3.250

Vervangen voertuigen en materieel

25

44

Illuminatieplan 2020

50

50

Totaal Verkeer en vervoer

1.801

5.945

12.961

10.715

Brede school Hoog Dalem

1.486

Beroepencampus

6.750

9.500

2.000

IHP overig

500

Totaal Onderwijs

8.736

9.500

2.000

-

Speelruimteplan

203

203

204

203

Aanleg sportveld GJS

310

Vervangen voertuigen en materieel

30

304

99

60

Vestingplan 2020, Bastion VIII

laten

200

baten

-100

Totaal Sport, cultuur en recreatie

333

817

303

263

GRP

lasten

930

930

930

930

baten

-930

-930

-930

-930

Beschoeiingen

203

504

Vervangen voertuigen en materieel

85

Groote Haar windmolens, bouwrijp maken

lasten

60

baten

-60

Totaal Duurzaamheid

203

589

-

-

Vervangingsplan inventaris

196

112

143

30

Hard- en software

329

180

351

351

Totaal Overhead

525

292

494

381

Totaal Investeringen

11.598

17.143

15.758

11.359

Kapitaallasten investeringen (bedrag x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

rente

1.987

2.219

2.382

2.494

afschrijving

6.793

7.188

7.593

7.960

Totaal

8.780

9.407

9.975

10.454

Hieronder volgt een totaaloverzicht van alle lopende en nieuwe investeringen die in de begrotingsperiode 2021-2024 gepland staan, inclusief de fasering, de afschrijvingstermijnen en bijbehorende bedragen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de doelstelling van de motie "realistisch investeren" zoals aangenomen bij de Perspectiefnota 2021-2024.

Omschrijving (bedragen x € 1000)

Investerings-bedrag

Loopt vanaf

Reeds uitgaven

fasering uitgaven

Afschrijvings-termijn

Afschrijvings-bedrag

afschrijven per

CUR hard- en software

44

2020

nee

tm 2021

5

9

2022

Totaal programma veiligheid

44

Illuminatieplan binnenstad 2019

150

2019

ja

tm 2021

20

8

2022

Openbare verlichting 2020

159

2020

nee

tm 2021

20

8

2022

Openbare verlichting 2021

159

2021

nee

2021

20

8

2022

Openbare verlichting 2022

158

2022

nee

2022

20

8

2023

Openbare verlichting 2023

158

2023

nee

2023

20

8

2024

Openbare verlichting 2024

159

2024

nee

2024

20

8

2025

Illuminatieplan 2020

150

2020

ja

tm 2022

20

8

2023

Software e loket parkeren

45

2016

ja

tm 2021

4

11

2022

Fietsparkeren binnenstad 2019

200

2019

ja

tm 2021

15

13

2022

Vergroten parkeercapaciteit 2019

80

2019

ja

tm 2021

15

5

2022

Voorzieningengebouw kriekenmarkt

215

2021

nee

2021 en 2022

40

5

2023

Havens geleidewerken 2019

136

2019

ja

tm 2021

30

4,53

2022

1e elektrische veerboot 2018

2.100

2018

ja

tm 2022

50

42

2023

2e elektrische veerboot 2018

2.100

2018

ja

tm 2022

50

42

2023

Station Gorinchem noord

2.176

2008

ja

tm 2024

40

54

2025

Infra halte gor.noord overweg/nw haarweg

3.155

2009

ja

tm 2024

40

79

2025

Aanp haarweg/opwaardering vlietskade

275

2009

ja

tm 2024

nvt

nvt

nvt

Aanleg perron gorinchem noord

1.800

2012

nee

tm 2024

nvt

nvt

nvt

Voorber.krediet halte gor. noord 2008

200

2008

ja

tm 2024

40

5

2025

Fietsroutes gorinchem oost

180

2018

ja

tm 2021

40

5

2022

Herinrichting banneweg 2019

2.348

2019

ja

tm 2021

40

59

2022

Infra aanpassingen ivm OV concessie

100

2019

ja

tm 2021

10

10

2022

Werkzaamheden infrastructuur Bastion II

425

2020

nee

tm 2021

40

11

2022

Mobiliteit

500

2020

nee

tm 2021

40

13

2022

Mobiliteit 2021

1.360

2021

nee

2021

40

34

2022

Mobiliteit 2022

11.005

2022

nee

2022-2023

40

275

2024

Mobiliteit 2023

14.260

2023

nee

2023-2024

40

357

2025

Mobiliteit 2024

6.500

2024

nee

2024-2025

40

163

2026

Vervangen renault kangoo

30

2018

nee

2021

10

3

2022

Vervanging straatmeubilair 2020

92

2020

ja

tm 2021

15

6

2022

Vervanging straatmeubilair 2021

92

2021

nee

2021

15

6

2022

Vervanging straatmeubilair 2022

92

2022

nee

2022

15

6

2023

Vervanging straatmeubilair 2023

92

2023

nee

2023

15

6

2024

Vervanging straatmeubilair 2024

91

2024

nee

2024

15

6

2025

Vervanging verkeersborden 2020

40

2020

ja

tm 2021

12

3

2022

Vervanging verkeersborden 2021

40

2021

nee

2021

12

3

2022

Vervanging verkeersborden 2022

40

2022

nee

2022

12

3

2023

Vervanging verkeersborden 2023

41

2023

nee

2023

12

3

2024

Vervanging verkeersborden 2024

41

2024

nee

2024

12

3

2025

Aanpassingen walvoorzieningen veerboten

800

2018

nee

tm 2021

30

27

2022

Totaal programma Verkeer en Vervoer

51.744

Stadspromotie

310

2018

ja

tm 2021

10

31

2022

Citymaking 2019

100

2019

nee

tm 2021

10

10

2022

Vestingplan 2019

50

2019

ja

tm 2021

40

1.250

2022

Citymaking 2020

100

2020

nee

tm 2021

10

10

2022

Totaal programma Economie

560

Yulius aanpas merwedekanaal 8a ihp 2014

150

2014

nee

tm 2021

40

4

2022

Yulius renovatie dr hiemstralaan 24-24a

1.000

2019

nee

2021

20

50

2022

Uitbr fortis lyceum en sporthal okk

1.240

2019

ja

tm 2021

40

31

2022

IHP 2011 uitbreiding huisvesting VO

1.000

2011

nee

tm 2021

41

24

2022

Brede schoolvoorz. Hoog dalem

400

2011

ja

tm 2021

50

8

2022

IHP 2020 binnenklimaat

1.000

2020

nee

tm 2021

20

50

2022

IHP 2020 overig

500

2020

nee

tm 2021

50

10

2022

Nieuwbouw bs hoog dalem Logos

2.341

2017

ja

tm 2021

50

47

2022

Nieuwbouw bs hoog dalem OVO

2.341

2017

ja

tm 2021

50

47

2022

Nieuwbouw bs hoog dalem gymzaal

3.515

2017

ja

tm 2021

40

88

2022

Nieuwb bs hoog dalem inricht gymzaal

60

2017

ja

2021

20

3

2022

Ihp GO 2017 uitbreiding Jenaplan

571

2017

ja

tm 2021

50

11

2022

Ihp 2017 optimalisatie Jenaplan

235

2017

ja

tm 2021

25

9

2022

Ihp 2017 duurzaamheid Jenaplan

180

2017

nee

tm 2021

20

9

2022

Ihp 2017 uitbreiding Retranchement

1.275

2017

nee

2021

50

26

2022

Ihp 2017 duurzaamheid Graaf Reinald

190

2017

ja

tm 2021

20

10

2022

Brede school hoog dalem buitensport

160

2019

ja

tm 2021

20

8

2022

Brede school hoog dalem SKG

1.254

2019

ja

tm 2021

40

31

2022

Beroepencampus

19.750

2019

nee

tm 2023

50

395

2024

Totaal programma Onderwijs

37.162

Vestingsplan 2020 bastion VIII

150

2020

nee

tm 2021

40

4

2022

Speelruimteplan 2020

203

2020

ja

tm 2021

17

12

2021

Speelruimteplan 2021

203

2021

nee

2021

17

12

2022

Speelruimteplan 2022

203

2022

nee

2022

17

12

2023

Speelruimteplan 2023

204

2023

nee

2023

17

12

2024

Speelruimteplan 2024

203

2024

nee

2024

17

12

2025

Cultuurhuis

5.600

2019

ja

tm 2022

40

140

2023

Cultuurhuis inrichting

1.400

2019

nee

tm 2022

20

70

2023

Voorbereiding kades stationsweg

50

2020

nee

tm 2021

40

1

2022

Totaal programma Sport, Cultuur en Recreatie

8.216

GRP 2019

1.760

2019

ja

tm 2021

nvt

nvt

nvt

GRP 2020

760

2020

ja

tm 2021

nvt

nvt

nvt

GRP 2021

930

2021

nee

2021

nvt

nvt

nvt

GRP 2022

930

2022

nee

2022

nvt

nvt

nvt

GRP 2023

930

2023

nee

2023

nvt

nvt

nvt

GRP 2024

930

2024

nee

2024

nvt

nvt

nvt

Beschoeiingen 2020

588

2020

ja

tm 2021

20

29

2022

Beschoeiingen 2021

203

2021

nee

tm 2021

20

10

2022

Beschoeiingen 2022

504

2022

nee

2022

20

25

2023

Totaal programma Duurzaamheid

7.535

Informatiebeleid 2018

540

2018

ja

tm 2022

4

135

2023

Communicatie 2019

65

2019

ja

tm 2021

4

16

2022

Software en hardware 2021

329

2021

nee

2021

4

82

2022

Software en hardware 2022

180

2022

nee

2022

4

45

2023

Software en hardware 2023

351

2023

nee

2023

4

88

2024

Hard en software 2024

351

2024

nee

2024

4

88

2025

Innoveren online dienstverlening

60

2020

nee

tm 2021

4

15

2021

Verrvangingsplan inventaris 2021

75

2021

nee

2021

15

5

2022

Vervangingsplan inventaris 21 aanv PPN21

121

2021

nee

2021

15

8

2022

Vervangingsplan inventaris 22 aanv PPN21

112

2022

nee

2022

15

7

2023

Vervangingsplan inventaris 23 aanv PPN21

143

2023

nee

2023

15

10

2024

Vervangingsplan inventaris 24 aanv PPN21

30

2024

nee

2024

15

2

2025

Totaal programma Overhead, vpb en onvoorzien

2.357

TOTAAL INVESTERINGEN

107.618