Meerjarig verloopoverzicht saldo voorzieningen

Verloop voorzieningen (x € 1.000)

1-1-2021

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2022

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2023

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2024

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2025

Algemene voorzieningen

Pensioenverplichtingen bestuurders

4.556

400

-

4.956

400

-

5.356

400

-

5.756

400

-

6.156

Wachtgelden bestuurders en mdw'ers

831

-

383

448

-

203

245

-

113

132

-

104

28

Verlofsaldi

345

-

-

345

-

-

345

-

-

345

-

-

345

Reparatie WW

35

12

-

47

12

-

59

12

-

71

12

-

83

Dubieuze debiteuren

166

-

-

166

-

-

166

-

-

166

-

-

166

Rioolheffing

2.502

608

-

3.110

630

-

3.740

636

-

4.376

642

-

5.018

Vervanging riolering

474

930

930

474

930

930

474

930

930

474

930

930

474

Afwaardering (bedrijfsgebouwen, woningen, gronden en voorraden)

3.402

-

74

3.328

-

74

3.254

-

74

3.180

-

9

3.171

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

25

-

-

25

-

-

25

-

-

25

-

-

25

Afkoopsommen grafrechten

2.323

182

173

2.332

182

173

2.341

182

173

2.350

182

173

2.359

Meerjaren onderhoudsplannen

558

1.952

1.250

1.260

1.952

1.254

1.958

1.952

1.297

2.613

1.952

2.013

2.552

Hoog Dalem

1.336

27

-

1.363

27

-

1.390

28

-

1.418

28

-

1.446

Subtotaal algemene voorzieningen

16.553

4.111

2.810

17.854

4.133

2.634

19.353

4.140

2.587

20.906

4.146

3.229

21.823

Voorzieningen grondexploitatie

Mollenburg

11.216

224

-

11.440

229

11.669

0

-

-

0

-

-

0

Bedr.ter. Gorinchem Noord/Groote Haar

4.773

95

-

4.868

97

-

4.965

99

-

5.064

101

-

5.165

Subtotaal vrz grexen

15.989

319

-

16.308

326

11.669

4.966

99

-

5.065

101

-

5.166

Totaal voorzieningen

32.542

4.430

2.810

34.162

4.459

14.303

24.318

4.239

2.587

25.970

4.247

3.229

26.988